Miljö & Hållbarhet

Effektiva och kundanpassade lösningar för avfall och återvinning

 

Inom bygg och anläggning kan vi hjälpa till under hela processen;  containertjänster, kärlhämtningar och annan avfallslogistik på byggarbetsplatsen. Vi kan tillhandahålla kärl för olika material som vi ser till töms när de är fulla utan avbrott i arbetet. Vi erbjuder smarta lösningar som är resurs- och tidsbesparande samt ekonomiskt hållbara.Vi anpassar oss och hanterar avfallet och återvinningen under den tid det passar bäst och konkurrerar inte med övriga yrkeskategorier.

Image module
Beställ Byggsäckar

 

Byggsäck löser avfalls- och sorteringsproblem på ett flexibelt och smidigt sätt. Dom finns i tre storlekar och vecklas enkelt ut. Perfekt för mindre byggprojekt, vid platsbrist eller när det är många olika typer av material som ska sorteras. Byggsäck är en stor säck avsedd för avfall. Vid mindre mängder är den perfekt – precis som när större mängder avfall behöver sorteras på ett smidigt sätt. Med Byggsäck behövs inga behållare och dessutom kan avfallet hanteras löpande utan väntan på borttransport.

Image module
Hyr en Container

 

Bland våra containertjänster återfinns uthyrning, utsättning, hemtagning, tömning, allt för att hjälpa våra kunder i sitt miljöarbete. Beroende på vilken verksamhet du bedriver kan en viss containertyp passa bättre. Hos timeflex kan du få en stor eller liten, öppen eller täckt, låsbar, lyftbar. För privatpersoner, bostadsrättsföreningar är det också möjligt att hyra container till fast pris, där både utsättning, hemtagning, hyra och behandling ingår i priset.

Image module
Avfallkärl

 

Vi hämtar ert utsorterade återvinningsmaterial i kärl, bur eller bal (wellpapp). Du väljer själv om tjänsten ska utföras vid behov eller efter ett fast hämtningsintervall. Svårare är det inte att komma igång med effektiv återvinning på ert företag. Vi kan hjälpa er med en välplanerad källsorteringslösning för nya och befintliga utrymmen som sänker avfallskostnader, minskar mängden sopor och skapar ordning i husets mest bortglömda rum.