Vårt viktiga miljöarbete

Att verka för en minskad miljöpåverkad är vårt viktigaste uppdrag. Därför arbetar vi ständigt med att hitta nya tekniker för att kunna återvinna så mycket som möjligt. Miljöarbetet genomsyrar hela Timeflex Nordic AB, genom allt från miljöförbättrande investeringar i våra anläggningar till miljöanpassade bränslen i våra fordon.

Förebyggande syfte

 

En stor del av vårt miljöarbete, både för oss som företag och för att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster vi gör, innebär att vi måste hålla oss uppdaterade på aktuella lagar och förordningar. Vi slår oss gärna för bröstet när det handlar om vårt förebyggande miljöarbete. Vi besitter en miljökunskap som få företag kan ståta med. Detta i kombination med ett kreativt förbättringsarbete, gör att vi konstant flyttar fram positionerna för att kunna hjälpa våra kunder och samarbetspartners i deras miljöarbete.

Att verka för en minskad miljöpåverkad är vårt viktigaste uppdrag. Därför arbetar vi ständigt med att hitta nya tekniker för att kunna återvinna så mycket som möjligt. Timeflex gör allt vi kan för att belasta miljön så lite som möjligt.

Här är några konkreta exempel:

Vi väljer fordon, maskiner, drivmedel, kemikalier, däck och andra produkter som är miljömärkta eller av senaste miljöklass. Vi arbetar aktivt med att minska dieselförbrukningen genom att använda förnyelsebar energi, effektiv transportledning och smart körteknik. Vi har ett miljömedvetet system för insamling och förädling av återvinningsbara produkter.