Våra servicetjänster

Banner image
Miljö & Hållbarhet
Vi levererar i hela Stockholm. Vi tillhandahåller och tömmer kärl, byggsäckar, containers vid t.ex byggprojekt i Stockholm och Göteborgsregionen.
Retail
Vi erbjuder små, medelstora bolag ökad flexibilitet genom att hitta kostnadseffektiva lösningar inom butik & handel, rivning, demontering är några exempel på våra servicetjänster
Banner image
Banner image
Retail
Vi erbjuder små, medelstora bolag ökad flexibilitet genom att hitta kostnadseffektiva lösningar inom butik & handel, rivning, demontering är några exempel på våra servicetjänster
Banner image
Transporter & Lagerhantering
Vi erbjuder leveranser och logistiklösningar
Byggnära Tjänster
Inget jobb är för små för oss, vi utför all slags rivningsarbeten, det kan vara renoveringar, mässor, vattenskador, och försäkringsärende.
Banner image
Banner image
Byggnära Tjänster
Inget jobb är för små för oss, vi utför all slags rivningsarbeten, det kan vara renoveringar, mässor, vattenskador, och försäkringsärende.