Våra grundläggande värderingar delas in i fyra delar:

 

  • Kundfokus och långsiktighet
  • Kvalitet och innovation
  • Frihet och ansvar
  • Team-work och glädje

 

 

Kundfokus och långsiktighet

 

Vi vet att våra kunder valt oss framför våra konkurrenter och är alltid måna om att ge dem mervärde och inspiration. Vi vågar leda med långsiktigt fokus och tar till vara alla möjligheter att lära och utvecklas.

 

Kvalitet och innovation

 

Vi kompromissar inte om kvalitet. Vi strävar ständigt efter bättre, ändamålsenliga lösningar och banbrytande innovationer.

 

Frihet och ansvar

 

Vi har frihet att ta initiativ och med kraft agera utifrån Timeflex och våra kunders intresse. Vi tar ansvar för vad vi gör och bidrar på ett positivt sätt i samhället där vi är verksamma.

 

Team-work och glädje

 

Vi respekterar och litar på varandra och våra intressenter för att nå goda resultat. Vi trivs med att arbeta tillsammans och visar varandra uppskattning.